No Merecía Tanto Amor
A C O R D E S

No Merecía Tanto Amor

M'Kaddesh

Tonalidad: G
BPM:
Compás: 4/4

CIFRADO:
TRANSPORTAR:

INTRO 

[1]

VERSO 1 x3

No[1] merecía tanto amor

Pero me ama[6]ste

Pe[4]rdonaste 

VAMP

[6(bb)]

CORO 1

Por eso te a[4]mo

Por eso te a[1]mo [6(bb)]

Por eso te a[4]mo

Por eso te a[1]mo

Con toda mi vi[5]da

Voy a se[4]rvirte

REPETIR 

Con toda mi vi[5]da

Voy a se[4]rvirte

VAMP 

[6(bb)]

CORO 2

Espíritu sa[4]nto

Espíritu sa[1]nto [6(bb)]

Espíritu sa[4]nto

Espíritu sa[1]nto

Con toda mi vida

Voy a servirte

Con toda mi vi[5]da

Voy a se[4]rvirte

REPETIR 

Con toda mi vi[5]da

Voy a se[4]rvirte