Aquí, Amén. (Selah)
A C O R D E S

Aquí, Amén. (Selah)

Living

Tonalidad: B
BPM: 0
Compás: 4/4

CIFRADO:
TRANSPORTAR:

INTRO

[4][6][5][2]

VERSO

Tu Pre[5]sencia, Tu Pre[6]sencia aquí,

aquí y a[1]hora, aquí y a[5]hora

CORO x6

Tu pre[4]sencia trae el cielo a este lu[6]gar

y esta[5]blece con poder tu reali[2]dad

Los te[4]mores se someten [5]a tu [6]paz

a[1]qui, a[5]mén

 

PUENTE x2

[4]Tu verdad trae [6]libertad,

[1]Cristo, [5]Cristo

[4]Tu verdad trae [6]libertad,

[1]Cristo, [5]Cristo

INSTRUMENTAL x4

[4][6][1][5]

[4][6][1][5]

PROGRESIÓN (Espontáneo)

[4][6][5][2]

[4][5][6][1][5]

CORO x2

FINAL

[4]Recursos adicionales


V I D E O   O F I C I A L